• +359 899 987123

С нас е по - лесно

Учебен център Волан Транс

Учебен център Волан Транс

С нас е по - лесно

/ psylab

Психо-лаборатория

за записване: 0882550441 - Надежда Стоева
Психологическото изследване измерва качествата и годността на кандидатите за придобиване на съответната категория за правоуправление - C , C1, D, D1  или професионална група. Чрез теста се изготвя вероятна  прогноза на психологическото състояние на кандидата, и се издава удостоверение, което е валидно за срок от 3 години. 
 
Психологическото изследване е необходимо за следните водачи на превозни средства:

 • За придобиване на  категориите  С, D и подкатегории С1 и D1Ттб (Тролейбус), Ттм (Трамвайна мотриса).
 • За придобиване на правоспособност, след като е отнета шофорската книжка,  поради отнемане на контролните точки; (чл. 157 ал.4 от ЗДвП)
 • За шофьори на таксиметров автомобил.
 • За професионални шофьори на автомобили за обществен превоз на пътници или товари.
 • При  временно отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" от ЗДвП.
 • За водачи,  лишени от право за управление на МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП или основание чл. 343 от Наказателния кодекс (за алкохол).
 • За дългосрочно пребиваващи чужденци  в България и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, когато по чл. 162, ал. 4 ЗДвП свидетелството се заменя с българско.
 
Как протича изследването:
 • Решаване на индивидуален тест за определено време.  Методиките в тестовете изследват памет, възприятие, логическо милене, устойчивост на вниманието, наблюдателност.
 • Попълване на въпросник - без засичане на време. С въпросника се изследват личностните качества на лицето - отговорност, дисциплинираност, самоконтрол, самооценка и др.
 • Индивидуална работа с апарат – детерминатор: Чрез апарата със звукови и светлинни сигнали  се изследват реакциите на кандидата. Симулатора пуска хаотично звукови и светлинни сигнали, като целта на кандидата е максимално бързо да натисне съответния цвят бутон, педал  или бутона, отговарящ на звуковия сигнал. 
 • Индивидуална беседа с психолога.
На всеки етап от изследването кандидатите получават подробни инструкции за работа.
Удостоверението за психическа годност се издава веднага.


Необходими документи:
 • Копие на лична карта и оригинал за справка;
 • Копие на свидетелство за управление на МПС,
 • Копие на контролен талон;
 
Необходими документи за Водачи лишени от правоуправление:
 • Копие от Акт за административно нарушение или наказателно постановление, обжалвано по съответния ред.
 • При отнета шофьорска книжка – копие от заповедта за отнемане на свидетелството и съдебно решение, както и удостоверение от МВР за изтърпяно наказание;
 • Чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство – паспорт или лична карта и копие от страницата на българския документ за самоличност с постоянния адрес.
 


Автошкола Волан Транс всички права запазени ©
Уеб дизайн от Alphavision