• +359 899 987123

С нас е по - лесно

Учебен център Волан Транс

Учебен център Волан Транс

С нас е по - лесно

Трактори и комбайни

Трактори и комбайни

Категории

категория Твк – Тракторист 
Лицата, придобили правоспособност за кат. „Твк“ имат  право да работят самостоятелно с колесни и верижни трактори и агрегатираните към тях работни машини.  
 
категория ТВК 3 - Комбайнер
Лицата, придобили правоспособност за кат. „Твк- 3“ имат  право да работят самостоятелно със самоходна специализирана и специална земеделска техника.
 
категория Твк-М - Мелиоратор
Лицата, придобили правоспособност за кат. „Твк- М“ имат  право да работят самостоятелно със самоходна  мелиоративна техника- машини за земни работи.
 
категория ТВК- Г 
Лицата, придобили правоспособност за кат. „Твк- М“ имат  право да работят самостоятелно със земеделска и горска техника с хидравлични кранове и челюстни товарачи.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В КУРС:

 1. копие от диплом за завършено образование (средно, основно , висше);
 2. копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост);
 3. копие от шофьорска книжка или медицинско свидетелство за работа;
 4. снимки паспортен формат - 2 бр. и на електронен носител;
 5. заявление по образец.

Обучението е по програми на Министерство на образованието, съобразени с държавните образователни изиквания и съгласувани с Министерство на земеделието и храните и КТИ.
Обучението се извършва в неактивните за работа със земеделска техника сезони - от месец Септември до месец Май.
 
Изпитите се провеждат пред представител на КТИ- контролно техническа инспекция.
Теоретичният изпит се провежда писмено по вариант от тестове. Чрез теста се проверяват знанията на кандидатите за:
 1. Правилата за безопасна работа с техниката;
 2. Елементи от конструкцията на техниката, състоянието на които влияе върху безопасността и опазването на околната среда;
 3. Фактори, способстващи за възникване на аварии, нещастни случаи и пътно-транспортни произшествия (ПТП);
 4. Законодателството в Република България по отношение на осигуряване на безопасността на техниката, административната и друга отговорност при работа и транспорт;
 5. Методи за оказване на доболнична помощ на лица, пострадали при аварии,
  Времето за решаване на теста е 1 час. , като за издържал теоретичния изпит се смята кандидатът, който е отговорил вярно поне на 70% от въпросите.До практическата част се допускат само кандидати, издържали теоретичната част на изпита.

Лицата, с висше техническо образование или средно образование в областта на механизацията на селското стопанство или механизация на горското стопанство, полагат само практическата част на изпита.
Практическият изпит се провежда на машини, съответстващи на дадена категория правоспособност за работа с техниката.
Практическият изпит за категория Твк се провежда в следната последователност:
 1. запалване на трактора, маневри и движение по определен маршрут;
 2. агрегатиране с навесна или прикачна машина;
 3. преминаване от работно в транспортно положение и обратно;
 4. регулировка на работни органи и изпълнение на конкретни операции;
 5. маневри и движение с агрегатираната машина, спиране, включително и екстремно;
 6. правила за безопасна работа и транспорт, оценка на експлоатационни и транспортни ситуации и реагиране.
 
Практическият изпит за категории Твк-З, Т-вк-Г и Твк-М се провежда в следната последователност:
 1. запалване на машината, маневри и движение по определен маршрут, спиране, включително и екстремно;
 2. преминаване от работно в транспортно положение и обратно;
 3. регулировка на работни органи и изпълнение на конкретни операции;
 4. правила за безопасна работа и транспорт, оценка на експлоатационни и транспортни ситуации и реагиране.
  
Продължителността на практическия изпит е от 10 до 15 минути за един кандидат.
Автошкола Волан Транс всички права запазени ©
Уеб дизайн от Alphavision