• +359 899 987123

С нас е по - лесно

Учебен център Волан Транс

Учебен център Волан Транс

С нас е по - лесно

Карта на водача

Карта на водача

Учебен център Волан Транс е лицензиран от Министерство на транспорта под № 25/09.02.2010г.

Карта за квалификация на водача трябва да притежават всички водачи, които извършват обществен превоз на пътници и товари на територията на Европейския съюз, със свидетелство за управление на МПС от категория C, CE, D, DE.
Картата за квалификация на водача е с валидност 5 години. След този период водачите преминават отново курс за периодично обучение.
Учебен център Волан Транс организира и фирмено обучение, по заявка на работодателя, без откъсване от работа.

Курс за периодично обучение

За водачи, които са придобили правоспособност за управление на МПС:
•     преди 10.09.2008г. за кат. D или DE; 
•     преди 10.09.2009г. за кат. C или CE. 

Продължителността на курса е 47 учебни часа.
Курсовете за периодично обучение започват всеки четвъртък и продължават шест дни.

за записване: 0899993309 - Милен Минчев

Курс за начална квалификация

За водачи, придобили правоспособност за управление на МПС:
•     след 10.09.2008 г. за категории D или DE; 
•     след 10.09.2009 г. за категории C или CE.
Продължителността на ускорения курс е минимум 200 учебни часа – 22 дни.

Изисквания към водачите: 
•     за кат. С и СЕ – навършени 21 години; 
•     за кат. Д и ДЕ – навършени 23 години.

за записване: 0899993309 - Милен Минчев

След приключване на обучението, водачите полагат теоретичен изпит – тестове и казуси. Всеки кандидат, успешно положил изпита, получава Удостоверение за професионална компетентност, с което подава заявление по образец в ИААА по местоживеене за издаване на Карта за квалификация на водача 

Изискванията на Директива 2003/59 на ЕС, касаещи квалификацията на професионалните водачи на МПС са регламентирани в Наредба 41/04.08.2008г., обнародвана в “Държавен вестник” на 19.08.2008г.(бр.73), и е в сила от 10.07.2008г


Автошкола Волан Транс всички права запазени ©
Уеб дизайн от Alphavision