• +359 899 987123

С нас е по - лесно

Учебен център Волан Транс

Учебен център Волан Транс

С нас е по - лесно

Професии

Професии

За записване

Завършен клас от средно или завършено средно образование, в зависимост от изискванията на програмата.
Кандидатът подава заявление за обучението си в съответната специалност или курс.
Срокът за подаване на документи е постоянен. 

Записване за курс


Степени и изисквания
за входящо и изходящо обрзователно равнище

Първа степен

 • придобити професионални компетенции за упражняване на професии, включващи рутинни дейности, извършвани при неизменящи се условия;
 • входящото образователно равнище е завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта - за лица, навършили 16 г.;
 • изходящото образователно равнище е завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта - за лица, навършили 16 г.;
 • продължителността на обучението е 300 учебни часа

Втора степен

 • придобити професионални компетенции за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия;
 • входащото образователно равнище е завършени VII клас или основно образование;
 • изходящото образователно равнище е завършен завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
 • продължителност на обучението е 660 учебни часа

Трета Степен

 • придобити професионални компетенции за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както и поемане на отговорности за работата на други лица;
 • входащото образователно равнище е завършени VII клас или основно образование;
 • изходящото образователно равнище е завършен средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
 • продължителност на обучението е 960 учебни часа

Лиценз № 200712507 - издаден на Център за професионално обучение към „ВОЛАН ТРАНС” ЕООД, гр. Варна, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 12/ 12.12.2007 г.


Автошкола Волан Транс всички права запазени ©
Уеб дизайн от Alphavision