• +359 899 987123

С нас е по - лесно

Учебен център Волан Транс

Учебен център Волан Транс

С нас е по - лесно

Електрокари и мотокари

Обучение за придобиване на правоспособност на водачи на електрокари и мотокари

Учебен център Волан Транс  провежда обучение за придобиване на правоспособност за управление на електрокари и мотокари, и периодично обучение за актуализация на вече придобита професионална квалификация.

Обучението е по част от професията "Монтьор на подемно-транспортна техника".  По време на курса кандидатите се запознават с инструкцията за безопасност при обработка на товарите, безопасната експлоатация на техническото оборудване и с организацията на процесите в складовите помещения. В програмата са заложени практически упражнения.

Курсовете се провеждат групово или индувиално.

При фирмено обучение разработваме индивидуални учебни програми, които са съобразени със спецификата на дейностите, с вида на използваната техника, и със свободното време на служителите.
След проведен изпит, на успешно завършилите се издава "Свидетелство за правоспособност”  (обр.3-114 на МОН). Издаденият документ е валиден в страните от Европейския съюз.

 

Необходими документи за записване

 • Копие на лична карта;
 • Копие на документ за завършено образование. За актуализация - копие на свидетелство за правоспособност.
 • Mедицинско свидетелство или копие на шофьорска книжка.
 • Снимка за документи - 2 бр.

Класификация на електрокарите и мотокарите

I група - платформени и/или нископовдигачи
 • Платформени - с кормилно или лостово управление и седящ водач;
 • Влекачи - с кормилно управление и седящ водач или ръчноводими с придружаващ водач;
 • Нископовдигачи - с кормилно или лостово управление, със седящ или стоящ водач или ръчноводими с придружаващ водач.
II група - универсални и/или специализирани високоповдигачи
 • Универсални - три- и четириопорни с кормилно управление и седящ водач или ръчноводими с придружаващ водач;
 • Специализирани - с товар между опорите с кормилно управление и издигане на водача или ръчноводими с придружаващ водач:
 • с надлъжно или напречно изнасяне на товара с кормилно управление и седящ водач;
 • със завъртане на товара с кормилно управление и седящ водач и др.
III група - високоповдигачи с товароподемност над 10 t
 • Мотокари-високоповдигачи - с кормилно управление и седящ водач.


Автошкола Волан Транс всички права запазени ©
Уеб дизайн от Alphavision