• +359 899 987123

С нас е по - лесно

Учебен център Волан Транс

Учебен център Волан Транс

С нас е по - лесно

Горска и земеделска техника

Курсове за работа с горска и земеделска техника

Обучението е по програми на Министерство на образованието, съобразени с държавните образователни изиквания и съгласувани с Министерство на земеделието и храните и КТИ.
Обучението се извършва в неактивните за работа със земеделска техника сезони - от месец Септември до месец Май.
 
Изпитите се провеждат пред представител на КТИ- контролно техническа инспекция.
Теоретичният изпит се провежда писмено по вариант от тестове. Чрез теста се проверяват знанията на кандидатите за:
1. Правилата за безопасна работа с техниката;
2. Елементи от конструкцията на техниката, състоянието на които влияе върху безопасността и опазването на околната среда;
3. Фактори, способстващи за възникване на аварии, нещастни случаи и пътно-транспортни произшествия (ПТП);
4. Законодателството в Република България по отношение на осигуряване на безопасността на техниката, административната и друга отговорност при работа и транспорт;
5. Методи за оказване на доболнична помощ на лица, пострадали при аварии,
Времето за решаване на теста е 1 час. , като за издържал теоретичния изпит се смята кандидатът, който е отговорил вярно поне на 70% от въпросите.

До практическата част се допускат само кандидати, издържали теоретичната част на изпита.
Лицата, с висше техническо образование или средно образование в областта на механизацията на селското стопанство или механизация на горското стопанство, полагат само практическата част на изпита.
Практическият изпит се провежда на машини, съответстващи на дадена категория правоспособност за работа с техниката.
Практическият изпит за категория Твк се провежда в следната последователност:
1. запалване на трактора, маневри и движение по определен маршрут;
2. агрегатиране с навесна или прикачна машина;
3. преминаване от работно в транспортно положение и обратно;
4. регулировка на работни органи и изпълнение на конкретни операции;
5. маневри и движение с агрегатираната машина, спиране, включително и екстремно;
6. правила за безопасна работа и транспорт, оценка на експлоатационни и транспортни ситуации и реагиране.
 
Практическият изпит за категории Твк-З, Т-вк-Г и Твк-М се провежда в следната последователност:
1. запалване на машината, маневри и движение по определен маршрут, спиране, включително и екстремно;
2. преминаване от работно в транспортно положение и обратно;
3. регулировка на работни органи и изпълнение на конкретни операции;
4. правила за безопасна работа и транспорт, оценка на експлоатационни и транспортни ситуации и реагиране.
 
Практическият изпит за категория Тпс провежда в следната последователност:
1. разглобяване и сглобяване на отделни технически възли и агрегати;
2. регулиране на работещи инструменти;
3. пускане и спиране на машината, включително и аварийно;
4. изпълнение на отделни технически операции.
 
Продължителността на практическия изпит е от 10 до 15 минути за един кандидат.

Категории:

категория Твк – Тракторист
Лицата, придобили правоспособност за кат. „Твк“ имат  право да работят самостоятелно с колесни и верижни трактори и агрегатираните към тях работни машини.  
 
категория ТВК 3 - Комбайнер
Лицата, придобили правоспособност за кат. „Твк- 3“ имат  право да работят самостоятелно със самоходна специализирана и специална земеделска техника.
 
категория Твк-М - Мелиоратор
Лицата, придобили правоспособност за кат. „Твк- М“ имат  право да работят самостоятелно със самоходна  мелиоративна техника- машини за земни работи.
 
категория ТВК- Г
Лицата, придобили правоспособност за кат. „Твк- М“ имат  право да работят самостоятелно със земеделска и горска техника с хидравлични кранове и челюстни товарачи.
 
Курс за категория ТПС - Моторни триони
Обучение за придобиване правоспособност за работа с преносима и стационарна техника (моторни триони и храсторези).
 
Сертификат за работа с продукти за растителна защита.
С новият Закон за защита на растенията всяко лице, което борави с продукти за растителна защита в рамките на професионалната си дейност, трябва да притежава СЕРТИФИКАТ.
 
Успешно завършилите получават свидетелство за правоспособност по образец от Министерство на земеделието и храните.
 
Необходими документи за записване в курс:
  • копие от диплом за завършено образование (средно, основно , висше);
  • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
  • копие от шофьорска книжка или медицинско свидетелство за работа;
  • снимки паспортен формат - 2 бр. и на електронен носител;
  • заявление по образец.
Автошкола Волан Транс всички права запазени ©
Уеб дизайн от Alphavision