• Телефон за връзка
  • 052 62 61 61

С нас е по - лесно

Учебен център Волан Транс

Учебен център Волан Транс

С нас е по - лесно

Новини

Курс за машинист на автокран от 02.05.2017г.

Курс за специалност „Машинист на кранове – стрелови тип, монтирани на автомобили или самоходни и несмоходни шасита до 16 тона – II степен.”
1. Програма за обучение:
 Теория и практика: 300 учебни часа,
1.1. Продължителност на обучението:         - 40 дни.
1.2. Място на провеждане на обучението:    - гр. Варна, бул. Сливница 166А - партер.

Курсът завършва с полагане изпит по теория и практика. На успешно преминалите обучението се издава свидетелство за правоспособност, издадено от Главна инспекция - Държавен технически надзор. Издадения документ е с национална и европейска валидност.
 
2. Цени и начин на плащане:
2.1. Крайна цена за обучение на група от 5 обучаеми –350.00лв.
2.2. Условия на плащане -  по банков път.
Банка:”ЦКБ” АД – клон Варна; IBAN: BG43 CECB 9790 1056 5819 00 ; BIC: CECBBGSF
 
3. Необходими документи за включване в курс:
3.1. Медицинско свидетелство от личен лекар (вписва се специалността, за която ще се обучава лицето). Медицинското свидетелство следва да е заверено с печат от психо-диспансер, удостоверяващ, че лицето не се води на отчет.
3.2. Снимки – 2 броя.
3.3. Копие на свидетелство за завършено средно образование, със собственоръчно изписани трите имена на притежателя, текст „вярно с оригинала” и подпис.
3.4. Копие на лична карта.
3.5. Копие на шофьорска книжка. 
 

Автошкола Волан Транс всички права запазени ©
Уеб сайт от Alphavision