Връзки, Автошкола Волан Транс, Шофьорски курсове ВарнаВръзки РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕОРЕТИЧЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕОРЕТИЧЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ Записване, Автошкола ВарнаЗаписване за шофьорски курсове въстановяване на шофьорски прававъстановяване на шофьорски права Решавайте листовки on-lineРешавайте листовки on-line СертификатиСертификати
Учебен център ВоланТранс ВарнаУчебен център ВоланТранс Обучение за придобиване на правоспособност на водачи на електрокари и мотокариПрофесионално обучение Карта на водачаКарта на водача Професионална компетентност, курсове ВарнаПрофесионална компетентност Международен превоз, опасни товариАДР курс Опреснителни часове, Шофьорски курсовеОпреснителни часове Курс хладилна и климатична техникаКурс хладилна и климатична техника Курс автокранистиКурс автокранисти

Център за професионално обучение,Автошкола, Шофьорски курсове Варна

Списък на професиите


 1. Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт:
  • Експлоатация на автомобилния транспорт;
 2. Водач на МПС за обществен транспорт:
  • Вътрешни и международни превози на пътници;
  • Вътрешни и международни превози на товари;
 3. Машинист на кранове - стрелови тип /автокранист/:
  • Управление на кранове;
 4. Машинен оператор:
  • Машини и съоръжения за заваряване;
 5. Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации:
  • Топлоенергетика;
  • Топлинна техника;
  • Хладилна техника;
  • Газова техника;
  • Климатична и вентилационна техника;
 6. Монтьор на транспортна техника:
  • Автотранспортна техника;
  • Водач на електрокари и мотокари;
  • Пътностроителна техника;
  • Водач на пътностроителни машини;
 7. Монтьор на подемно-транспортна техника:
  • Подемно - транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства;
  • Подемно - транспортна техника с електрозадвижване;
  • Пристанищна механизация;
 8. Монтьор на селскостопанска техника:
  • Механизация на селското стопанство;
 9. Работник по транспортна техника:
  • Автобояджийство;
  • Автотенекеджийство;
 10. Строителен техник:
  • Строителство и архитектура;
  • Водно строителство;
  • Транспортно строителство;
 11. Строител – монтажник:
  • Стоманобетонни конструкции;
  • Метални конструкции;
  • Сухо строителство;
  • Дограма и стъклопоставяне;
 12. Монтаж на ВИК мрежи:
  • Вътрешни ВИК мрежи;
  • Външни ВИК мрежи;
 13. Строител:
  • Помощник в строителството;
  • Кофражи;
  • Армировка и бетон;
  • Зидария;
  • Мазилки и шпакловки;
  • Вътрешни облицовки и настилки;
  • Външни облицовки и настилки;
  • Мозайки;
  • Бояджийски работи;
  • Строително дърводелство;
  • Строително тенекеджийство;
  • Покриви;
 14. Пътен строител:
  • Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях;
 15. Дизайнер:
  • Интериорен дизайн;
 16. Администратор в хотелиерството:
  • Организация на обслужването в хотелиерството;
 17. Оператор на компютър:
  • Текстообработване;
 18. Компютърен график:
  • Компютърна графика;
 19. Офис – секретар:
  • Административно обслужване;
 20. Оперативен счетоводител:
  • Оперативен счетоводител;


За записване:

Завършен клас от средно или завършено средно образование, в зависимост от изискванията на програмата. Кандидатът подава заявление за обучението си в съответната специалност или курс. Срокът за подаване на документи е постоянен.

Лиценз № 200712507

- издаден на Център за професионално обучение към „ВОЛАН ТРАНС” ЕООД, гр. Варна, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 12/ 12.12.2007 г.)


Начало | Автошкола | Контролни Точки | АДР | Партньори | Полезни Връзки | Контакти

2008 Web design by alphavision Автошкола Волан Транс всички права запазени ©