• Телефон за връзка
  • 052 62 61 61

С нас е по - лесно

Учебен център Волан Транс

Учебен център Волан Транс

С нас е по - лесно

Карта на водача

Карта на водача

Учебен център Волан Транс е лицензиран от Министерство на транспорта под № 25/09.02.2010г.

Карта за квалификация на водача трябва да притежават всички водачи, които извършват обществен превоз на пътници и товари на територията на Европейския съюз, със свидетелство за управление на МПС от категория C, CE, D, DE.
Картата за квалификация на водача е с валидност 5 години. След този период водачите преминават отново курс за периодично обучение.
Учебен център Волан Транс организира и фирмено обучение, по заявка на работодателя, без откъсване от работа.

Курс за периодично обучение

За водачи, които са придобили правоспособност за управление на МПС:
•     преди 10.09.2008г. за кат. D или DE; 
•     преди 10.09.2009г. за кат. C или CE. 

Продължителността на курса е 47 учебни часа.
Курсовете за периодично обучение започват всеки вторник и продължават шест дни.

Дати на курсовете периодично обучение
13.04.2017г. 20.04.2017г. 27.04.2017г.
04.05.2017г. 11.05.2017г. 18.05.2017г.
25.05.2017г. 01.06.2017г. 08.06.2017г.
15.06.2017г. 22.06.2017г. 29.06.2017г.
06.07.2017г. 13.07.2017г. 27.07.2017г.
03.08.2017г. 10.08.2017г. 17.08.2017г.
24.08.2017г. 31.08.2017г. 07.08.2017г.
14.08.2017г. 21.08.2017г. 28.08.2017г.

Курс за начална квалификация

За водачи, придобили правоспособност за управление на МПС:
•     след 10.09.2008 г. за категории D или DE; 
•     след 10.09.2009 г. за категории C или CE.
Продължителността на ускорения курс е минимум 200 учебни часа – 22 дни.


Изисквания към водачите: 
•     за кат. С и СЕ – навършени 21 години; 
•     за кат. Д и ДЕ – навършени 23 години.

 
Дати на курсовете начално обучение
20.04.2017г. 18.05.2017г. 15.06.2017г.

След приключване на обучението, водачите полагат теоретичен изпит – тестове и казуси. Всеки кандидат, успешно положил изпита, получава Удостоверение за професионална компетентност, с което подава заявление по образец в ИААА по местоживеене за издаване на Карта за квалификация на водача 

Изискванията на Директива 2003/59 на ЕС, касаещи квалификацията на професионалните водачи на МПС са регламентирани в Наредба 41/04.08.2008г., обнародвана в “Държавен вестник” на 19.08.2008г.(бр.73), и е в сила от 10.07.2008г


Автошкола Волан Транс всички права запазени ©
Уеб сайт от Alphavision