Връзки, Автошкола Волан Транс, Шофьорски курсове ВарнаВръзки РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕОРЕТИЧЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕОРЕТИЧЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ Записване, Автошкола ВарнаЗаписване за шофьорски курсове въстановяване на шофьорски прававъстановяване на шофьорски права Решавайте листовки on-lineРешавайте листовки on-line СертификатиСертификати
Учебен център ВоланТранс ВарнаУчебен център ВоланТранс Обучение за придобиване на правоспособност на водачи на електрокари и мотокариПрофесионално обучение Карта на водачаКарта на водача Професионална компетентност, курсове ВарнаПрофесионална компетентност Международен превоз, опасни товариАДР курс Опреснителни часове, Шофьорски курсовеОпреснителни часове Курс хладилна и климатична техникаКурс хладилна и климатична техника Курс автокранистиКурс автокранисти

Опасни товари,Шофьорски курсове Варна • Изпитът за придобиване на свидетелство за водач, превозващ опасни товари е теоретичен и се състои в решаване на изпитен тест. (Изпитни въпроси) www.rta.government.bg/n_uredba/adr/11priladr.pdf
 • До изпит след специализиран курс се допускат само кандидати положили успешно изпита след основен курс.
 • Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари е теоретичен и се състои в решаване на изпитен тест. Тестовете се изготвят от утвърдените от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" изпитни въпроси (Приложение № 11). Тестът за всеки кандидат обхваща изпитните въпроси за класовете, за които ще бъде удължен срока на валидност на съответното свидетелство.


изпит за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари • Изпитът за придобиване на удостоверение за консултанти по безопасността на превоза на опасни товари е теоретичен и се състои в решаване на изпитен тест съдържащ отворени въпроси и разработване на казуси.
 • Изпитните въпроси за изготвяне на тестовете и казусите за изпита за консултант по безопасността при превоз на опасни товари се утвърждават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”
  www.rta.government.bg/n_uredba/adr/12priladr.pdf
  www.rta.government.bg/n_uredba/adr/13priladr.pdf
 • Преди започване на изпита председателят на изпитната комисия проверява самоличността на кандидатите. Не се допускат до изпит кандидати без документи за самоличност или без внесена такса.
 • На успешно издържалите изпита се издава съответното свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари по образец
 • Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” води регистър на издадените свидетелства за водачи на МПС за превоз на опасни товари и на удостоверенията за консултант по безопасността при превоза на опасни товари.
Начало | Автошкола | Контролни Точки | АДР | Партньори | Полезни Връзки | Контакти

2008 Web design by alphavision Автошкола Волан Транс всички права запазени ©